پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

صفحه

تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی روز چهارشنبه ۶ آذرماه ۹۸ در مدرسه سید یوسف شریفی واقع در پشت تپ برگزار شد
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
اجرای عملیات بتن پلاک در ۶ ماهه اول سال ۹۸ توسط واحد فنی و عمران شهرداری مهاباد
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
اجرای عملیات بتن ریزی در ۶ ماهه اول ۹۸ توسط واحد فنی و عمران شهرداری مهاباد
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
اجرای عملیات لکه و چاله گیری معابر و محلات سطح شهر توسط واحد فنی و عمران شهرداری مهاباد در۶ ماهه اول سال ۹۸ به مقدار: ۲۴۰۰۰ متر مربع
صفحه1از3123.بعدي.برو
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
21مزایده اجاره جایگاههای کارون و شهرداری مزايده 1398/09/181398/09/301398/09/281398/09/28مشاهده اطلاعات کامل
20مزایده نوبت اول واگذاری قطعه زمین واقع در شهرک تارا موسوم به پتوبافی مزايده 1398/09/061398/09/181398/09/171398/09/17مشاهده اطلاعات کامل
16آگهي مناقصه اجراي عمليات احداث ساختمان مهمانسراي شهرداري مهاباد (مرحله دوم) مناقصه 1398/09/101398/09/261398/09/161398/09/16مشاهده اطلاعات کامل
15آگهي مناقصه اجراي عمليات احداث ساختمان مهمانسراي شهرداري مهاباد (مرحله اول) مناقصه 1398/08/041398/08/281398/08/181398/08/18مشاهده اطلاعات کامل
14آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابرسطح شهر ( مرحله دوم) مناقصه 1398/07/031398/07/201398/07/091398/07/09مشاهده اطلاعات کامل
13 آگهی مناقصه عمومی (زیرسازی ؛ قیرپاشی ، تهیه آسفالت ،پخش و تراکم آسفالت گرم) ( مرحله سوم نوبت اول ) مناقصه 1398/07/071398/07/241398/07/141398/07/14مشاهده اطلاعات کامل
11آگهی مزایده اجاره ورودی محوطه میدان میوه تره بار واقع در بلوار شورا برای سال 98 )مرحله سوم ( مزايده 1398/06/271398/07/071398/07/061398/07/06مشاهده اطلاعات کامل
9آگهی مزایده اجاره جایگاه تک منظوره سوخت نفت گاز واقع در محوطه پایانه مسافربری شهر در سال 98 ) مرحله سوم ( مزايده 1398/06/131398/06/261398/06/251398/06/25مشاهده اطلاعات کامل
10آگهی مزایده اجاره ماشین شویی واقع در پایانه مسافربری جنوب )مرحله اول ( مزايده 1398/06/131398/06/261398/06/251398/06/25مشاهده اطلاعات کامل
7آگهی مناقصه عمومی )زیرسازی ؛ قیرپاشی ، تهیه آسفالت ،پخش و تراکم آسفالت گرم( ) تجدید نوبت سوم ( مناقصه 1398/06/111398/06/261398/06/171398/06/17مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0