• ساعت : ۱۰:۰۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 
next    /  3 prev
در راستای ایمن سازی معابر وكوچە های شیر عمومی واقع در پشت تب طرف شیلان؛ احداث دیوار حائل با سنگ لاشه توسط شهرداری مهاباد، در حال انجام است//

در راستای ایمن سازی معابر وکوچە های شیر عمومی واقع در پشت تب طرف شیلان؛ احداث دیوار حائل با سنگ لاشه توسط شهرداری مهاباد، در حال انجام است//

⬜️ اجرای این عملیات با هدف ایمن سازی و جلوگیری از رانش در کوچه های شیر عمومی واقع در پشت تب طرف شیلان در دستور کار حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری مهاباد قرار گرفته است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0