• ساعت : ۱۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 
next    /  3 prev
پیشبرد اهداف مورد مطالبه شهروندان //

پیشبرد اهداف مورد مطالبه شهروندان //

🟨 تسطیح، ریگلاژ و شن ریزی مسیرهای دسترسی به کوچه های بالادست نبوت شرقی،  توسط همکاران امور نقلیه و ماشین آلات شهرداری مهاباد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0