دکتر کامران علیزاده آذر

   ــــــــــــــــــــــــــــــ    شهردار مهاباد

 • دیپلم ریاضی فیزیک از مهاباد
 • کارشناس ارشد معماری از دانشگاه تهران
 • دکترای شهرسازی از علوم وتحقیقات تهران
 • ناظرعالی معماری گلزار شهدای استان به مدت ۳ سال
 • مشاور بنیاد مسکن استان به مدت ۲ سال
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال ۸۶
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از سال ۸۳
 • عضو کمیته تخصص نظام مهندسی استان از سال ۱۳۹۱
 • عضو جامعه نخبگان کشوری
 • مشاور  فرمانداری مهاباد از سال ۱۳۸۷
 • عضو شورای پژوهشی وشورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از سال۹۱
 • ریاست آموزشکده سماوحرفه ای (مهاباد)به مدت دو سال ونیم
 • مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد  به مدت ۲ سال
 • عضو گروه برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه به مدت یکسال
 • معاونت دانشجویی دانشگاه اسلامی مهاباد از سال ۱۳۹۱
 • عضو شورای اسلامی شهر مهاباد در دوره چهارم

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0