مشخصات عمومی
کد: 8 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابرسطح شهر ) مرحله اول( وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: معاونت فنی و عمران شهرداری اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 11/06/1398 مهلت دریافت اسناد: 17/06/1398
مهلت تحويل پیشنهادات: 17/06/1398 تاريخ بررسی پیشنهادات: 26/06/1398
تاریخ انقضاء: 26/06/1398
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0